Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Obiady - informacje

Obiady - informacje

 

  1. Warianty abonamentów:

- zestaw (zupa i drugie danie)

             - zupa

             - drugie danie

  1. Koszt obiadów:

- zestaw: 11 zł brutto ( zupa + II danie + napój), 5 zł - zupa, II danie - 9 zł. Osoby z OPS - 10 zł brutto.

 (ceny obowiązują uczniów szkoły, rodziców oraz nauczycieli).

 

  1. Od roku szkolnego 2020/2021 będzie obowiązywał elektroniczny system e-stołówka, zapewnia on:

-           dostęp rodzica online do konta żywienia w stołówce

-           wydawanie posiłków za pomocą kart zbliżeniowych

-           opcja wydań zbiorowych dla oddziałów przedszkolnych

-           na jednym koncie dowolna ilość dzieci

-           możliwość korzystania z dowolnego urządzenia

-           możliwość samodzielnego deklarowania posiłków

-           możliwość samodzielnego odwoływania posiłków

-           wgląd do historii należności i wpłat

-           dostęp do bieżącego salda

-           dostęp do historii i wartości odpisów

-           opcjonalne płatności online PayNow.

 

      Wydanie kart oraz wyjaśnienie szczegółów dotyczących programu e-stołówka odbędzie się po       podpisaniu umowy.

 

  1. Warunki umowy

-           ze względów bezpieczeństwa umowę będzie można uzyskać drogą mailową, przekazanie podpisanej umowy nastąpi również drogą mailową.

-           początek żywienia nastąpi 07.09.2020r.

-           po podpisaniu umowy nastąpi aktywacja konta na platformie e-stołówka drogą mailową, przez którą należy dokonać płatności za miesiąc z góry.

-           wydanie kart nastąpi dn. 02.09 (15:00) w stołówce szkolnej. POZOSTAŁE KARTY DO ODEBRANIA W SEKRETARIACIE.

-           kaucja za kartę wynosi 10zł brutto

 

 

Osoby zainteresowane:   (WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

IMIĘ I NAZWISKO

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

KLASA

PODPIS
(zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z Umową żywienia obejmującą obiady na stołówce szkolnej.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jestMagdalena Prunesti prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Prunesti, ul. Aleja Róź 12/1, 72-100 Goleniów.

Z kim możesz się skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem:gotowaniewszkole@gmail.com

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie w celu przygotowania umowy lub zostały zawarte w jej treści.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy danewynikające z umowy oraz jej wykonywania, w szczególności takie jak:

1)                  dane identyfikacyjne (imię, nazwisko);

2)                  dane adresowe, (adres zamieszkania lub doręczeń);

3)                  kontaktowe (numer telefonu, adres email);

4)                  rozliczeniowe (numery bankowe);

5)                  dane dziecka ( imię, nazwisko, klasa, szkoła do której dziecko uczęszcza).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dochodzenie ewentualnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

1)                  podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

2)                  podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe);

3)                  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

4)                  [inni odbiorcy danych].

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

 

 

Data dodania: 2020-08-31 08:09:33
Data edycji: 2020-08-31 08:18:45
Ilość wyświetleń: 896

Konkursy

Zgłoś się do konkursu !
Więcej informacji

Stacja meteo

Sprawdź pogodę w Helenowie i okolicy
Więcej informacji

Spis Powszechny

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej