Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekt PCPR w Goleniowie

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.

"REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

 

realizowanym przez Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie
z Powiatem Goleniowskim,PowiatemStargardzkim, Powiatem Kołobrzeskim, PowiatemSławieńskim, PowiatemWałeckim, PowiatemSzczecineckim, PowiatemKoszalińskim i Miastem Koszalin.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wartość całego Projektu wynosi: 8. 489 279,15 zł (w tym kwota 7. 215 887,27 zł to dofinansowanie Projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem wychowanków pieczy iusamodzielnianych),zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem nabycia umiejętności radzenia sobiez kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

 

Projekt przewiduje wsparcie osób/rodzin poprzez dostęp do: usług Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży (RADiM), Intensywnych treningów wyjazdowych, Platformy usług specjalistycznych.

 

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu, będącej pierwszym wsparciem w kryzysie. Treningi wyjazdowe są formą intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwój konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania. Platforma usług specjalistycznych to pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży prowadzone online wraz z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.

 

W ramach Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży Projekt przewiduje:usługi wsparcia psychologa, terapeuty; pomoc prawną dla rodzin; warsztaty kreatywne; trening zastępowania agresji; warsztaty wyjazdowe; kolonie i obozy profilaktyczne; warsztaty edukacji społeczno-ekonomiczneji inne.

Formularze zgłoszeniowe dostępne  są:

  • w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie- ul. Pocztowa 43, p. 311,
  • na stronie internetowej www.pcpr.goleniow.ibip.pl oraz www.pcprgoleniow.plw zakładce REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu tj.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

  1. Pocztowa 43 (pokój 311/312- II piętro), tel./fax: 91 418 38 60 lub 91 407 22 41

osoby do kontaktu: Ewa Turowska - powiatowy doradca ds.RADIM

                                Bogumiła Orłowska - powiatowy doradca ds.RADIM

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne!

Data dodania: 2021-03-26 18:26:50
Data edycji: 2021-03-26 18:31:48
Ilość wyświetleń: 1133

E- profilaktyka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu !
Więcej informacji

Gazetka szkolna

ZALOOKAJ
Więcej informacji

Stacja meteo

Sprawdź pogodę w Helenowie i okolicy
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa Rodzica i Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej