Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6:30  - 16:30

NUMER TELEFONU  DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

91 402 10 97

 

WYCHOWAWCY

Irena Słodowa

Elwira Borecka

Justyna Kasprzak

Karolina Bednarz

Mączkowska Aleksandra

Agnieszka Górzna

Anetta Maciejewska- Hauda

Grzegorz Ślimak

Joanna Szymczak.

 

Obiady dla uczniów  zapewnia firma cateringowa "Kalafiorek", nr kontaktowy : 883759883.

Posiłki wydawane są w godzinach :

 • dla oddziału przedszkolnego 12:00-12:30
 • dla klas I-VIII 12:30-12:45

 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W CZASIE EPIDEMII

 

 • Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
 • Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem wychowawcy.
 • Uczniowie korzystają z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w plecaku.
 • Dzieci nie mogą zabierać do szkoły/świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, maskotek itp.
 • Świetlica będzie wietrzona podczas zajęć, a w szczególności po dezynfekcji sali, przed przyjęciem nowej grupy w godz. 11:15 – 11:30
 • Z sali zostały usunięte przedmioty i zabawki których nie można skutecznie zdezynfekować
 • Klocki znajdujące się w świetlicy, wydawane są przez wychowawcę. Po zabawie są poddawane dezynfekcji.
 • Gry planszowe oraz puzzle wydawane są przez wychowawcę świetlicy. Po zabawie, gry i puzzle trafiają na 2 dniową kwarantannę, po której wracają do użytku.
 • W miarę możliwości, wychowawcy świetlicy będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na otwartej przestrzeni (plac zabaw, boisko szkolne) z zachowaniem zasad obecnego reżimu sanitarnego
 • Jeżeli wychowawca zaobserwuje u dziecka niepokojące objawy (uporczywy kaszel, gorączkę) jest zobowiązany odizolować dziecko od grupy. Następnie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.
 • W razie konieczności kontakt rodzica z wychowawcą świetlicy, odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 • Świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 16:30
 • Po 5 lekcji serwowany jest obiad z zachowaniem zaleceń epidemicznych.
 • Uczniowie dojeżdżający rozpoczynający zajęcia od 3 lekcji przyjeżdżają drugim autobusem, busem po 9 lekcji mogą odjeżdżać tylko uczniowie mający 9 lekcję.

 

Zajęcia świetlicowe

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach szkolnej Świetlicy oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

2. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego.

3. Uczeń wchodząc do świetlicy ma obowiązek dezynfekcji rąk.

4. Na początku roku szkolnego rodzic wypełnia deklarację uczęszczania dziecka do świetlicy, w której określa dokładnie dni i godziny przyjścia i wyjścia ucznia z zajęć świetlicowych , wyraża zgodę na pomiar temperatury oraz podaje nr telefonu szybkiego kontaktu z rodzicem w czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

5. Dzieci mogą być  przyprowadzane/ odbierane  sprzed drzwi głównych szkoły  przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,.         

6 .W sytuacjach wyjątkowych, kiedy to  godzina odbioru dziecka danego dnia ulegnie zmianie,rodzic informuje o tym telefonicznie pracownika świetlicy ( tel. 91 402 10 97) .

7. Wchodząc na teren szkoły ( po przekroczeniu ogrodzenia) rodzic zobowiązany jest  do zachowania zasad dystansu społecznego oraz stosowania osłony ust i nosa.

8. Jeżeli na placu zabaw przed budynkiem szkoły znajdują się dzieci rodzic zobowiązany jest do poczekania przed furtką. 

9. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od 3 godziny lekcyjnej przyjeżdzają drugim autobusem/busem. Po 9 lekcji odjezdzają autobusem/ busem  tylko uczniowie mający w danym dniu 9 lekcji.

 

Każdy rodzic zobowiązany jest do przekazania numeru telefonu do szybkiego kontaktu w czasie godzin pobytu dziecka w szkole  oraz wyrażenia  zgody na pomiar temperatury, gdy zajdzie taka konieczność. Rodzic wypełnia stosowny dokument, który dziecko przynosi pierwszego dnia do szkoły.

Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Wcześniej, w godzinach ustalonych z pracownikami świetlicy, mogą przyjść tylko uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej.

Do momentu zmiany warunków pogodowych ogranicza się korzystanie z szatni szkolnej do niezbędnego minimum, także w zakresie zmiany obuwia zmiennego.

Chcąc ograniczyć liczbę przebywających uczniów na terenie szkoły wydłuża się czas zajęć dydaktycznych do lekcji dziewiątej, a czas pracy w szkolnej świetlicy do godziny 16.30.

Rekomenduje się ograniczenie gromadzenia się uczniów  oraz  zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły .

 

Świetlica Szkolna

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ  SZKOŁY W ZAKŁADCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY PROPONUJĄ…

 

 

 

 

Data dodania: 2018-05-15 14:14:53
Data edycji: 2023-02-02 18:52:02
Ilość wyświetleń: 3512

E- profilaktyka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu !
Więcej informacji

Stacja meteo

Sprawdź pogodę w Helenowie i okolicy
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej