Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6:30  - 16:30

NUMER TELEFONU  DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

91 402 10 97

 

WYCHOWAWCY

Górzna Agnieszka

Jakubowska Alicja

Kinik Grażyna

Słodowa Irena

Szymczak Joanna

Szymańska- Fiedler Ewelina

Tarczykowska Agnieszka

Walczak Magdalena

 

Obiady dla uczniów  zapewnia firma cateringowa "Kalafiorek", nr kontaktowy : 883759883.

Posiłki wydawane są w godzinach :

 • dla oddziału przedszkolnego 12:00-12:30
 • dla klas I-VIII 12:30-12:45

 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W CZASIE EPIDEMII

 

 • Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
 • Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem wychowawcy.
 • Uczniowie korzystają z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w plecaku.
 • Dzieci nie mogą zabierać do szkoły/świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, maskotek itp.
 • Świetlica będzie wietrzona podczas zajęć, a w szczególności po dezynfekcji sali, przed przyjęciem nowej grupy w godz. 11:15 – 11:30
 • Z sali zostały usunięte przedmioty i zabawki których nie można skutecznie zdezynfekować
 • Klocki znajdujące się w świetlicy, wydawane są przez wychowawcę. Po zabawie są poddawane dezynfekcji.
 • Gry planszowe oraz puzzle wydawane są przez wychowawcę świetlicy. Po zabawie, gry i puzzle trafiają na 2 dniową kwarantannę, po której wracają do użytku.
 • W miarę możliwości, wychowawcy świetlicy będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na otwartej przestrzeni (plac zabaw, boisko szkolne) z zachowaniem zasad obecnego reżimu sanitarnego
 • Jeżeli wychowawca zaobserwuje u dziecka niepokojące objawy (uporczywy kaszel, gorączkę) jest zobowiązany odizolować dziecko od grupy. Następnie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.
 • W razie konieczności kontakt rodzica z wychowawcą świetlicy, odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 • Świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 16:30
 • Po 5 lekcji serwowany jest obiad z zachowaniem zaleceń epidemicznych.
 • Uczniowie dojeżdżający rozpoczynający zajęcia od 3 lekcji przyjeżdżają drugim autobusem, busem po 9 lekcji mogą odjeżdżać tylko uczniowie mający 9 lekcję.

 

Zajęcia świetlicowe

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach szkolnej Świetlicy oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

2. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego.

3. Uczeń wchodząc do świetlicy ma obowiązek dezynfekcji rąk.

4. Na początku roku szkolnego rodzic wypełnia deklarację uczęszczania dziecka do świetlicy, w której określa dokładnie dni i godziny przyjścia i wyjścia ucznia z zajęć świetlicowych , wyraża zgodę na pomiar temperatury oraz podaje nr telefonu szybkiego kontaktu z rodzicem w czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

5. Dzieci mogą być  przyprowadzane/ odbierane  sprzed drzwi głównych szkoły  przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,.         

6 .W sytuacjach wyjątkowych, kiedy to  godzina odbioru dziecka danego dnia ulegnie zmianie,rodzic informuje o tym telefonicznie pracownika świetlicy ( tel. 91 402 10 97) .

7. Wchodząc na teren szkoły ( po przekroczeniu ogrodzenia) rodzic zobowiązany jest  do zachowania zasad dystansu społecznego oraz stosowania osłony ust i nosa.

8. Jeżeli na placu zabaw przed budynkiem szkoły znajdują się dzieci rodzic zobowiązany jest do poczekania przed furtką. 

9. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od 3 godziny lekcyjnej przyjeżdzają drugim autobusem/busem. Po 9 lekcji odjezdzają autobusem/ busem  tylko uczniowie mający w danym dniu 9 lekcji.

 

Każdy rodzic zobowiązany jest do przekazania numeru telefonu do szybkiego kontaktu w czasie godzin pobytu dziecka w szkole  oraz wyrażenia  zgody na pomiar temperatury, gdy zajdzie taka konieczność. Rodzic wypełnia stosowny dokument, który dziecko przynosi pierwszego dnia do szkoły.

Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Wcześniej, w godzinach ustalonych z pracownikami świetlicy, mogą przyjść tylko uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej.

Do momentu zmiany warunków pogodowych ogranicza się korzystanie z szatni szkolnej do niezbędnego minimum, także w zakresie zmiany obuwia zmiennego.

Chcąc ograniczyć liczbę przebywających uczniów na terenie szkoły wydłuża się czas zajęć dydaktycznych do lekcji dziewiątej, a czas pracy w szkolnej świetlicy do godziny 16.30.

Rekomenduje się ograniczenie gromadzenia się uczniów  oraz  zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły .

 

Świetlica Szkolna

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ  SZKOŁY W ZAKŁADCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

W naszej świetlicy nie ma nudy, chyba że ktoś chce odpocząć, to czemuż by nie.

 

 

 

 

Dziś na świetlicy zajaśniało ozdobami w stylu decoupage. To technika zdobienia polegająca na naklejaniu na dekorowanym obiekcie warstw cienkiego papieru, między innymi serwetek. Osoba zdobiąca wycina z materiałów interesujące ją gotowe wzory, a następnie układa z nich kompozycję, która zostaje trwale przymocowana do danego podłoża. Ze względu na rodzaj wykorzystywanych w nim materiałów, technika bywa nazywana metodą serwetkową.

 

 

 


 

 

Ludziki z kasztanów w "zwierzęcej" odsłonie.

 

Data dodania: 2018-05-15 14:14:53
Data edycji: 2023-11-16 07:50:28
Ilość wyświetleń: 4120

E- profilaktyka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu !
Więcej informacji

Gazetka szkolna

ZALOOKAJ
Więcej informacji

Stacja meteo

Sprawdź pogodę w Helenowie i okolicy
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa Rodzica i Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej