Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Opieka zdrowotna nad uczniami

Zgodnie z Ustawą z dnia  12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami informujemy,
że   opiekę zdrowotną w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna, p. Czesława Olejnik.
Gabinet czynny jest w każdy wtorek

 

w tygodniach parzystych, w godzinach 7.30 - 11.30

w tygodniach nieparzystych, w godzinach 11.30 - 15.30


Działania pielęgniarki na terenie szkoły obejmują:

    prowadzenie fluoryzacji w kl. I-VI,
    informowanie wychowawcy, pedagoga i nauczyciela w-f o stanie zdrowia dziecka,
    wykonywanie świadczeń pielęgniarki szkolnej.

Świadczenia pielęgniarki obejmują (na podstawie Rozp. Min. Zdrowia z dn. 24.09.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2013 poz.1248):

    wykonywanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym,
    poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
    sprawowanie opieki nad ucz. z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem,
    udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach,
    edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej,
    prowadzenie fluoryzacji,
    udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Informujemy, iż rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej  do świadczeniodawcy realizującego opiekę, czyli do p. Krystyny Chojnickiej.W dalszym ciągu trwają procedury powołujące lekarza dentyste sprawującego opiekę stomatologiczną nad uczniami . Musi to być lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.3)), w części dotyczącej warunków realizacji  świadczeń  gwarantowanych  z zakresu  leczenia  stomatologicznego  dla  dzieci  i młodzieży,  z wyłączeniem  świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Wyłonieniem potencjalnego chętnego i podpisaniem z nim umowy zajmują się  pracownicy w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów .

 

W związku z problemami z wyłonieniem lekarza, który zechciałby podpisać umowę z Gminą Goleniów , a tym samym placówkami szkolnymi na opiekę stomatologiczną w załączeniu podajemy listę lekarzy stomatologów, którzy sprawują opiekę stomatologiczną na podstawie umowy z NFZ w Goleniowie .

 

Data dodania: 2019-10-23 21:35:00
Data edycji: 2022-08-25 12:58:47
Ilość wyświetleń: 2124

E- profilaktyka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu !
Więcej informacji

Gazetka szkolna

ZALOOKAJ
Więcej informacji

Stacja meteo

Sprawdź pogodę w Helenowie i okolicy
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa Rodzica i Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej