Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

 

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, podczas których zawsze należy  pamiętać
o bezpieczeństwie.
Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową.  Masz 10 lat? Jak i kiedy możesz to zrobić ? Przeczytaj.

 

 

 

 

Procedura uzyskania karty rowerowej

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą  procedurą:

 1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki / sekretariatu szkolnego Arkusz zaliczeń ucznia.
 2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
 3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń uczniaoraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących  do zaliczeń.
 7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
 8. Po pozytywnym zaliczeniu testu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub szkolnym rowerze  na placu manewrowym.

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową:

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji techniki z wychowania komunikacyjnego.
 5. Nauczyciel ustala termin egzaminu z Dyrektorem Szkoły i podaje do wiadomości rodziców na stronie szkoły, w zeszytach przedmiotowych z techniki.
 6. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej.
 7. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego  w drugim terminie. Termin ustala nauczyciel techniki w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 8. Uczeń zalicza egzamin teoretyczny jeśli uzyska min. 80% poprawnych odpowiedzi. Test składa się z 25 pytań, 20 poprawnych odpowiedzi zalicza test.
 9. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
 10. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
 11. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
  -   Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie.
  -   Jazda do przodu po prostej i łukach.
  -   Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
  -   Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach.
  -   Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak:
 12. skręt w prawo i w lewo;
 13. omijanie;
 14. włączanie się do ruchu.

 

TERMINY:

Do 16.05.2023r.- oddajemy  wypełniony arkusz zaliczeń nauczycielowi   techniki

18.05.2023r.-  I egzamin teoretyczny (według planu lekcji techniki)

25.05.2023r.-  II egzamin teoretyczny (według planu lekcji techniki)

01.06.2023r.- egzamin praktyczny, boisko szkolne

 

 

 • Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
 • Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.
 • Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie w ciągu 2 tygodni od czasu egzaminu.
 • Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę zgodną z odrębnymi przepisami.
 • Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego.
 • Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki.

 

Zapraszamy

 

Linki dla chętnych, przystępujących do egzaminu:

 1. https://znaki-drogowe.pl/
 2. https://kodeks-drogowy.dlakierowcy.info/
 3. https://kartarowerowa.net.pl/
 4. https://brd.andrej.edu.pl/

 

 

Data dodania: 2023-05-10 08:28:55
Data edycji: 2023-05-10 08:36:13
Ilość wyświetleń: 379

E- profilaktyka

Konkursy

Zgłoś się do konkursu !
Więcej informacji

Gazetka szkolna

ZALOOKAJ
Więcej informacji

Stacja meteo

Sprawdź pogodę w Helenowie i okolicy
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa Rodzica i Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej