Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Świąteczny Konkurs

 Świąteczny Konkurs

 REGULAMIN  KONKURSU  ,, PIERNIKOWA  OZDOBA  ŚWIĄTECZNA ”

 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ,

 który ma na celu kultywowanie polskiej tradycji świątecznej, rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych przy projektowaniu, propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego .

 

 

 

 

 

Wymagania odnośnie konkursu :

 1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń SP3 w Goleniowie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdobnego, domowego wypieku z ciasta piernikowego , przedstawiający motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Technika uzyskania piernika dowolna.
 3. Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana za pomocą składników dopuszczonych do obrotu handlem artykułami spożywczymi.
 4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksimum 3 prace. Każdy piernik będzie podlegał ocenie jurorów jako osobny wytwór.
 5. Każdy wytwór piernikowy powinien zostać szczelnie i bezpiecznie zapakowany w przezroczysty celofan.
 6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane ucznia: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 7. Prace przechodzą na rzecz szkoły i zostaną przeznaczone do sprzedaży podczas Festynu ,, Mikołaje są wśród nas” dnia 6 grudnia na Plantach miejskich. Uzyskane fundusze przechodzą na rzecz Rady Rodziców.
 8. Prace muszą zostać dostarczone do szkoły do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 10.00

Ocena i nagrody :

 

 1. Prace oceni jury powołane przez członków RR i nauczycieli z placówki. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Jury przyzna trzy nagrody w grupie klas od oddziału przedszkolnego do klasy III i trzy nagrody w grupie klas od IV – do VIII.
 3. Nagrody zostaną wyręczone w szkole podczas mikołajek dnia 6 grudnia.
 4. Ozdobne pierniki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów :

      a.  ogólne wrażenie artystyczne,

      b.  estetyka wykonania i oryginalność pomysłu,

      c.  dobór i wykorzystanie elementów zdobniczych,

      d.  wkład pracy, stosowny do wieku autora.

 

Postanowienia końcowe :

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne cukiernie. W uzasadnionych przypadkach jury konkursowe może zdyskwalifikować zgłoszone do konkursu ozdobne pierniki świąteczne jako niespełniające wymagań konkursowych .

 

Uczestnicy dostarczając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na publikacje swoich prac.

 

Data dodania: 2019-11-07 19:25:15
Data edycji: 2019-11-07 20:25:57
Ilość wyświetleń: 397

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button