Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Świąteczny Konkurs

 Świąteczny Konkurs

 REGULAMIN  KONKURSU  ,, PIERNIKOWA  OZDOBA  ŚWIĄTECZNA ”

 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ,

 który ma na celu kultywowanie polskiej tradycji świątecznej, rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych przy projektowaniu, propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego .

 

 

 

 

 

Wymagania odnośnie konkursu :

 1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń SP3 w Goleniowie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdobnego, domowego wypieku z ciasta piernikowego , przedstawiający motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Technika uzyskania piernika dowolna.
 3. Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana za pomocą składników dopuszczonych do obrotu handlem artykułami spożywczymi.
 4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksimum 3 prace. Każdy piernik będzie podlegał ocenie jurorów jako osobny wytwór.
 5. Każdy wytwór piernikowy powinien zostać szczelnie i bezpiecznie zapakowany w przezroczysty celofan.
 6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane ucznia: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 7. Prace przechodzą na rzecz szkoły i zostaną przeznaczone do sprzedaży podczas Festynu ,, Mikołaje są wśród nas” dnia 6 grudnia na Plantach miejskich. Uzyskane fundusze przechodzą na rzecz Rady Rodziców.
 8. Prace muszą zostać dostarczone do szkoły do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 10.00

Ocena i nagrody :

 

 1. Prace oceni jury powołane przez członków RR i nauczycieli z placówki. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Jury przyzna trzy nagrody w grupie klas od oddziału przedszkolnego do klasy III i trzy nagrody w grupie klas od IV – do VIII.
 3. Nagrody zostaną wyręczone w szkole podczas mikołajek dnia 6 grudnia.
 4. Ozdobne pierniki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów :

      a.  ogólne wrażenie artystyczne,

      b.  estetyka wykonania i oryginalność pomysłu,

      c.  dobór i wykorzystanie elementów zdobniczych,

      d.  wkład pracy, stosowny do wieku autora.

 

Postanowienia końcowe :

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne cukiernie. W uzasadnionych przypadkach jury konkursowe może zdyskwalifikować zgłoszone do konkursu ozdobne pierniki świąteczne jako niespełniające wymagań konkursowych .

 

Uczestnicy dostarczając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na publikacje swoich prac.

 

Data dodania: 2019-11-07 19:25:15
Data edycji: 2019-11-07 20:25:57
Ilość wyświetleń: 224

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Ankieta ws. dodatkowych podręczników
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button