Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Opieka zdrowotna nad uczniami

Zgodnie z Ustawą z dnia  12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami informujemy,
że   opiekę zdrowotną w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna, p. Krystyna Chojnicka.
Gabinet czynny jest co drugą środę w godzinach 8.00- 15.00


Działania pielęgniarki na terenie szkoły obejmują:

    prowadzenie fluoryzacji w kl. I-VI,
    informowanie wychowawcy, pedagoga i nauczyciela w-f o stanie zdrowia dziecka,
    wykonywanie świadczeń pielęgniarki szkolnej.

Świadczenia pielęgniarki obejmują (na podstawie Rozp. Min. Zdrowia z dn. 24.09.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2013 poz.1248):

    wykonywanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym,
    poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
    sprawowanie opieki nad ucz. z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem,
    udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach,
    edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej,
    prowadzenie fluoryzacji,
    udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Informujemy, iż rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej  do świadczeniodawcy realizującego opiekę, czyli do p. Krystyny Chojnickiej.W dalszym ciągu trwają procedury powołujące lekarza dentyste sprawującego opiekę stomatologiczną nad uczniami . Musi to być lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.3)), w części dotyczącej warunków realizacji  świadczeń  gwarantowanych  z zakresu  leczenia  stomatologicznego  dla  dzieci  i młodzieży,  z wyłączeniem  świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Wyłonieniem potencjalnego chętnego i podpisaniem z nim umowy zajmują się  pracownicy w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów .

 

W związku z problemami z wyłonieniem lekarza, który zechciałby podpisać umowę z Gminą Goleniów , a tym samym placówkami szkolnymi na opiekę stomatologiczną w załączeniu podajemy listę lekarzy stomatologów, którzy sprawują opiekę stomatologiczną na podstawie umowy z NFZ w Goleniowie .

 

Data dodania: 2019-10-23 21:35:00
Data edycji: 2020-02-01 13:06:24
Ilość wyświetleń: 219

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Ankieta ws. dodatkowych podręczników
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button