Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie

Rekrutacja

Rekrutacja


Informacje ogólne

  • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 


 Dokumenty ( do pobrania)

Zgłoszenie dziecka

Oświadczenie o miejscu zamieszkania


Informacja o obwodach dla poszczegónych szkół

Obwody


 REKRUTACJA - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2