Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie

Prawo szkolne

Prawo szkolne

Podstawowe dokumenty obowiązujace w szkole

1. Statut szkoły

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

3. Absolwent roku

4. Szkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu


Kliknij w odpowiedni dokument